Reumatiska systemsjukdomar – Team Marie Holmqvist

I vårt team arbetar vi med ovanliga reumatiska systemsjukdomar - systemisk skleros, autoimmune myosit och småkärlsvaskulit. Vi studerar alla aspekter av sjukdomarna, från etiologi till kliniska utfall, men i huvudsak arbetar vi med registerdata i kombination med klinisk information.

Reumatiska systemsjukdomar

I vårt team arbetar vi med ovanliga reumatiska systemsjukdomar; systemisk skleros, autoimmune myosit och småkärlsvaskulit. Vi studerar alla aspekter av sjukdomarna, från etiologi till kliniska utfall, men i huvudsak arbetar vi med registerdata i kombination med klinisk information. 

Våra projekt är centrerade kring tre olika områden:

  1. Biomarkörer och omics. Vi använder oss av genetik, proteomik och transkriptomik för att identifiera viktiga biomarkörer för sjukdomsfenotyp, progress, och etiologi.
  2. Cancer och kopplingen mellan cancer och autoimmunitet. Vi studerar molekylära pathways som kan lära oss mera om cancerutveckling i en inflammatorisk miljö.
  3. Komorbiditet och dödsorsaker. Vi fokuserar på att identifiera kliniskt relevanta komorbiditeter för att kunna minska risken att patienterna drabbas av komplikationer till sin systemsjukdom.

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • Karolinska Institutet
  • Cancerfonden
  • Svenska Läkaresällskapet
  • Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond
  • Reumatikerfonden
  • ALF- Region Stockholm 

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Medicinsk genetik Reumatologi och inflammation
MH
Innehållsgranskare:
2024-03-25