Benbiologi – Sara Windahls forskargrupp

Målet med vår forskning är att öka förståelsen av de mekanismer (på molekylär nivå) som styr hur belastning/träning stärker skelettet.

Gruppbild föreställande 4 personer på rad: Bhavik Rathod, Sara Windahl, Nicole Gustafsson, Christoffer Bogic.

Vår forskning

Vi forskar om ett protein som heter ACP5 (TRAP). Detta protein är viktigt för många olika funktioner, men är mest är känt för sina effekter i skelettet. Vi studerar hur detta protein påverkar skelettets styrka, benlängd och cancercellers förmåga att metastasera till skelettet.

Om du vill veta mer om gruppens forskning - se den engelska webbsidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Bogic, Christoffer

Besöksadress

Karolinska Institutet, Laboratory medicine, division of pathology, Alfred Nobels Allé 8, Huddinge, 141 52, Sverige