Enheten för experimentell traumatologi

Enheten för experimentell traumatologi har till uppgift att bedriva forskning inom experimentell traumatologi och militärmedicin samt att upprätthålla och utveckla strategiska nationella och internationella medicinska forskningssamarbeten och nätverk.

Ambulans

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyhetsarkiv