Forskargrupper inom medicinsk etik och vetenskapshistoria

På den här sidan visar vi grupper och enheter inom områdena medicinsk etik, idé- och lärdomshistoria och teknikhistoria vid Karolinska Institutet. Listan hämtas automatiskt från vår databas för forskningsinformation och urvalet bygger på svensk standard för indelning av forskningsämnen (SCB-ämnen). I en del fall har vi förenklat terminologin något eller slagit ihop närliggande forskningsämnen till en gemensam lista.