EcoMind och biologiska vägar för kognitivt åldrande – Debora Rizzutos grupp

Vår forskning fokuserar på miljöexponeringens roll för kognition och mental hälsa. Vi undersöker också de biologiska faktorer som ligger till grund för sambandet mellan miljöföroreningar och kognitivt åldrande, genom att undersöka hur olika biomarkörer påverkar sambandet mellan luftföroreningar och demens.

Mer info på engelska

Du hittar mer information om vår forskargrupp på den engelska sidan: EcoMind and biological pathways in cognitive aging – Debora Rizzuto group.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Kontakta oss

Postadress

Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Besöksadress

Aging Research Center, Widerströmska huset, plan 9 och 10
Tomtebodavägen 18 A, 171 65 Solna

Karta - Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, Solna