Genetik för autoimmuna sjukdomar – Team Leonid Padyukov

Vår forskning fokuserar på risken och förloppet av autoimmuna sjukdomar, och i slutändan på att hitta mekanismerna för utveckling av autoimmuna sjukdomar. Specifikt har arbetet som utförs inom gruppen tre huvudinriktningar. Genetiska associationsstudier av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, inklusive sjukdomsundergrupper, gen-gen och gen-miljö interaktionsstudier i autoimmuna sjukdomar, samt, funktionella genetiska och genomiska studier av inflammatorisk och immunfenotyp.

Team Padyukov

Genetik för autoimmuna sjukdomar

Mänskliga komplexa sjukdomar kännetecknas av involvering av både miljömässiga och genetiska faktorer med viktiga bidrag från gen-gen- och gen-miljöinteraktioner. Många sjukdomars patvägar av denna typ påverkas genom immunologiska mekanismer, t.ex. inflammation. Vi vill förstå hur genetiska variationer påverkar utveckling och/eller skydd mot vanliga komplexa autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar hos människor.

För att fastställa de genetiska komponenterna hos sjukdomen utför vi analyser av genetiska markörer i flera locus som visats vara kopplade eller associerade med denna sjukdom, t.ex. genom genomsnittlig föreningstudie, tätkartläggning av locus eller resekvensering. Vårt främsta fokus inom genomet är HLA-locus. Reumatoid artrit, idiopatisk myosit, SLE, IgA-njursjukdom, astma, MCTD och multipel skleros är ämnen för våra undersökningar under de senaste åren. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt genetiska markörer med funktionellt värde, vilka kan påverka molekylens struktur eller reglera viktiga funktioner. Vi utför funktionella genetiska studier med hjälp av DNA-metylering, mRNA och analys av proteinuttryck.

Ingripande av vanliga genetiska variationer med splicingmekanismer är ett av våra fokusområden inom funktionell genetik, och sådana mekanismer utgör en tydlig bakgrund för gen-miljöinteraktion. Strukturella variationer, haplotypanalys och populationsgenetik faller också inom vårt expertisområde, vilket ger oss möjlighet att utvidga den etablerade rollen för genetiska faktorer till olika etniska grupper och populationer. Integrationen av genetik, genomik, epigenetik och proteomik står på vår dagordning när det gäller studiet av sjukdomskänslighet och farmakogenomik vid reumatoid artrit, specifikt i relation till MTX- och anti-TNF-behandling.

Vår forskningsstrategi är att kombinera en translational ansats med grundvetenskap genom att analysera kliniskt material från tillgängliga biobanker och utforska nya bioinformatiska verktyg för dataintegration.

 

Foto: Leonid Padyukov. Från vänster: Lina Diaz, Natalia Rivera, Barbro Larsson, Niyaz Yusoof, Leonid Padyukov, Anna Dzebisashvili, Zaihua Zhu.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Genetik (medicinsk under 30107 och lantbruksvetenskaplig under 40402) Medicinsk genetik Reumatologi och inflammation
LP
Innehållsgranskare:
2024-03-26