Hematologiska och solida tumörer – Forskargrupp Xu Dawei

Vår grupps huvudsakliga forskningsinriktningar är: Epidemiologi, molekylärbiologi och immunologiska mekanismer vid hematologiska maligniteter

Hematologiska och solida tumörer

Hematologiska laboratoriegruppen tillhör avdelningen för klinisk medicin och är placerad på BioClinicum, Cancertema.

I gruppen fokuserar vi vår forskning på följande aspekter:

  1. Epidemiologi, molekylärbiologi och vissa immunologiska mekanismer för hematologiska maligniteter.
  2. Den biologiska rollen av lipoxygenaser, en familj av enzymer som katalyserar bildningen av aktiva lipidmediatorer. Studierna fokuserar på uttrycket av lipoxygenaser som ett diagnostiskt verktyg och biologisk funktion vid lymfom.
  3. Cellulära/molekylära aspekter av karcinogenes och åldrande. Här betonar vi rollen av telomeras och telomer i cancerutveckling och åldrandeprocess. Telomeras är ett enzym som förlänger telomer i kromosomändarna, och både telomeras och telomer är viktiga aktörer i cancer och åldrande.

Våra studieprojekt ovan har både biologiska och kliniska implikationer, och de erhållna resultaten kommer att bidra till precisionsmedicin.

Pågående projekt

  • Telomerasaktivering och association med ETS-familjens transkriptionsfaktor GABPA vid cancer.
  • Den direkta och indirekta rollen av telomeras omvänt transkriptas (TERT) vid hämning av virusinfektion.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

  • Vetenskapsrådet.
  • Cancerfonden.
  • Cancerföreningen.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Samarbetspartners

Vi samarbetar med andra forskare vid Karolinsk Institutet och andra universitet. 

På KI samarbetar vi med professor Catharina Larsson. Internationellt samarbetar vi med professorerna Chengyun Zheng och Yidong Fan vid Shandong University, Kina.

Nyckelord:
Cancer och onkologi Cell- och molekylärbiologi Hematologi
XD
Innehållsgranskare:
2024-03-22