Prefrontalkortex och kognition – Marie Carléns grupp

Vår grupp forskar om den prefrontala cortex och kognitionens cellulära logik.

Mer info på engelska

Du hittar mer information om vår forskargrupp på den engelska sidan: Neural circuits of cognition – Marie Carlén group.

Nytt ljus över psykiska sjukdomar

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen