Motståndskraft och psykisk hälsa – Serhiy Dekhtyars grupp

Vi bedriver forskning om reserv- och motståndskraftsvägar vid kognitivt och fysiskt åldrande. Vi är också intresserade av depression i hög ålder, dess epidemiologi, tidstrender och samspel med kliniska och sociala faktorer.

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (Samhällsvetenskaplig inriktn.under 50999) Kognitivt åldrande Neurovetenskaper
SD
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-05-24