Motståndskraft och psykisk hälsa – Serhiy Dekhtyars grupp

Vi bedriver forskning om reserv- och motståndskraftsvägar vid kognitivt och fysiskt åldrande. Vi är också intresserade av depression i hög ålder, dess epidemiologi, tidstrender och samspel med kliniska och sociala faktorer.

Medarbetare och kontakt

Alla medlemmar i gruppen