Handkirurgi – Handkirurgens forskargrupp

Vår forskargrupp har en bredd över olika områden inom specialiteten med starkt kliniskt fokus. Inom forskningen studerar vi också hela vårdprocessen från diagnostik till kirurgi och postoperativ rehabilitering. Den senare sker inom handkirurgin på integrerade specialiserade rehabiliteringsenheter.

Vår forskning

Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset är enda specialistklinik i regionen och bedriver forskning inom flera områden. Inom handkirurgi behandlas skador och sjukdomar inom hela övre extremiteten och i alla åldersgrupper, från spädbarn till gamla personer. Tillstånden omfattar alla olika vävnader i hand och arm; nerver, kärl, senor och muskler, hud och skelett.

Pågående forskningsprojekt

Fingerfrakturer – epidemiologi och nya behandlingsmetoder

Vi kartlägger epidemiologin och undersöker och deltar i utvecklingen av nya och bättre metoder för behandling av frakturer i handen. Vi har sedan flera år ett samarbete med KTH där vi tillsammans utvecklar ett nytt koncept för frakturfixation, ett så kallat ”benplåster”; Fiber Reinforced Adhesive Patch (FRAP). Vi har också en pågående klinisk studie där vi jämför ortosbehandling med stiftning av fingerfrakturer. Studierna ingår i ett doktorandarbete (Henrik Alfort).

Nervskador; Känselträning och hjärnans plasticitet vid nervskador i övre extremitet samt epidemiologi, långtidsresultat och neurofysiologi 

I detta forskningsprojekt undersöks epidemiologi och långtidsresultat efter nervskador samt effekter av specifika rehabiliteringsprogram med så kallad tidig känselträning och ökad fysisk aktivitet. Såväl kvalitativ metodik, kliniska studier av behandlade patienter och en randomiserad studie av operativ och icke-operativ behandling för fingernervskador finns i de två doktorandprojekt som ingår (Linda Evertsson och Carin Carlsson).

Handskador hos barn och ungdomar

I detta doktorandprojekt (Nina Rydman) kartläggs om och hur handskadepanoramat hos barn och ungsomar förändrats över tid, och om socioekonomiska faktorer har betydelse för uppkomst av skada. I projektet undersöks också huruvida barn och ungdomar med ADHD löper högre risk att skada sina händer under uppväxtåren. Vi kartlägger också förekomst och allvarlighetsgrad av självskador i hand och underarm hos unga individer.

Reinforcer

Vi deltar i en skandinavisk multicenterstudie som i en randomiserad studie utvärderar kirurgisk behandling vid ligamentskada i handleden (TFCC) i jämförelse med fysioterapi och så kallad sham-operation.

Förbättrad behandling av handledsartros

Vi har en pågående randomiserad studie som undersöker effekten av så kallad handledsdenervering vid smärtsam handledsartros och jämför med fysioterapi. I en annan randomiserad studie jämför vi två olika operationstekniker för partiell steloperation av handleden.

Tumbasartros – utvärdering av gamla och nya behandlingsmetoder

Detta forskningsprojekt (doktorand Kajsa Evans) utvärderas resultatet efter operation för tumbasartros baserat på data från vårt svenska kvalitetsregister för handkirurgi (HAKIR). Vi genomför även en placebokontrollerad utvärdering av effekten av ledinjektion av trombocytrik plasma (PRP) mot smärtsam tumbasartros. I ytterligare en randomiserad studie jämför vi standardoperationsmetoden (trapezektomi) med en ny lovande operationsmetod (ledyteresektion).

Hudsuturer och sårläkning

Vi gör en randomiserad jämförelse mellan resorberbara och icke-resorberbara hudsuturer vid elektiv kirurgi på handen avseende sårläkningsproblem och infektionsrisk.

Medfödda avvikelser inom hand och arm

I en retrospektiv studie utvärderar vi funktionellt och estetiskt resultat efter operation med så kallad pollicisation av pekfingret för barn med underutvecklad tumme.

Handfunktion vid Cerebral Pares (CP)

Vi utvärderar en ny metod för att bedöma så kallad indragen tumme hos barn med CP. Vi gör även registerstudier på data från kvalitetsregistret för cerebral pares (CPUP) där longitudinella mätningar av ledrörlighet hos barn och vuxna med CP analyseras. 

Handledsfrakturer

Våra forskare undersöker i samarbete med Ortopedklinikerna på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus resultatet efter olika kirurgiska och icke-kirurgiska behandlingar för handledsfrakturer med syfte med att belysa effekten av behandling av handledsfrakturer med ett brett perspektiv. 

Vuxna patienter med traumatiska plexusskador

I en studie tillsammans med plexusenheten i Umeå genomför vi en enkätundersökning av alla patienter med traumatisk plexusskada som har behandlats inom nationell högspecialiserad vård. Funktionsförmåga, livskvalitet, smärtproblematik och hur patienterna har uppfattat sin rehabilitering efter skadan undersöks och fokusgruppsintervjuer där vi specifikt undersöker aspekter på genomförda rehabiliteringsinsatser, genomförs.

Samverkan

Vi samverkar bland annat med

Handkirurgiska kliniken i Malmö och Lunds Universitet Institutionen för translationell medicin; Docent Elisabeth Brogren och Fysioterapuet Sara Larsson (PhD).

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH): professor Michael Malkoch

Research Institutes Sweden (RISE) i Göteborg: docent Joakim Håkansson

Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi Dr Henrik Olivecrona

Institutionen för Kliniska vetenskaper KI-DS, Docent Gunilla Brodda Jansen

Institutionen för kliniska vetenskaper KI-DS, Professor Olof Sköldenberg

Handkirugiska kliniken Sahlgrenska universitetskliniken och Sahlgrenska akademin professor Anders Björkman

Linköpings Universitet Department of Clinical and Experimental Medicine och Division of Occupational Therapy, Department of Social and Welfare Studies docent Christina Turesson och fysioterapeut Jonas Svingen (PhD).

Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi; Handkirurgi Med dr Monica Wiig

Forskningsstöd

Vinnova Med Tech for Health, ALF medel, Hälsa Medicin Teknik (HMT), AFA., Forskningsanslag från KI SÖS samt fondmedel från bland annat Linnea och Josef Carlssons Stiftelse, Thurings stiftelse, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU). Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse. Promobilia.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm, Sweden

Postadress

Karolinska Institute, Inst för klinisk forskning och utbildning, Stockholm, Sweden