Hudens sårläkning – Forskargrupp Ning Xu Landén

Svårläkta och kroniska sår är ett stort och ökande hälsoproblem med betydande samhällsekonomiska konsekvenser. Tyvärr saknas idag effektiv behandling. Aktuell forskning visar att icke–proteinkodande RNA molekyler kan öppna vägen för nya behandlingsstrategier.

Hudens sårläkning

Kroniska icke-läkande sår är ett vanligt och allvarligt medicinskt problem som saknar effektiva behandlingar. De är fångade i ett konstant inflammatoriskt tillstånd och lyckas inte gå igenom sårläkningens normala stadier. Nyligen har den funktionella betydelsen av icke-proteinkodande RNA (ncRNA) upptäckts, även om de utgör majoriteten av transkriptionsproduktionen av det mänskliga genomet. Jämfört med proteinkodande gener är ncRNAs uttryck och funktion mer vävnads- och celltypspecifika, vilket understryker deras stora potential som exakta terapeutiska och diagnostiska enheter.

Vår forskning syftar till att förstå rollen av ncRNA i hudens immunsystem som svar på skada, samt identifiera ncRNA som kan lösa kronisk sårinflammation och återaktivera läkningsprogrammet. För detta gör vi ansträngningar för att (i) upprätta en genuttryckskarta över mänskliga akuta och kroniska sår med encellsupplösning; (ii) identifiera de biologiska funktionerna och de underliggande molekylära mekanismerna för sårrelaterade ncRNA; (iii) utveckla RNA-baserade sårbehandlingar. Från en ny vinkel kommer vår studie att öka förståelsen om sårbiologi och kronisk sårpatogenes, vilket kommer att öppna nya vägar för sjukdomsstratifiering och lyfta fram nya läkemedelskandidater för kliniska studier.

Nig Xu Landen gruppbild.
Från vänster till höger, Zhuang Liu (Bioinformatician), Letian Zhang (Ph.D. student), Guanglin Niu (Postdoc fellow), Maria Toma (Ph.D. student), Minna Piipponen (Postdoc fellow), Xiaowei Bian (Ph.D. student), Jennifer Geara (PhD student), Monica Maselli (master student), Ning Xu Landén (PI). Foto: Kunal Das Mahapatra

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

  • Vetenskapsrådet, Cancerfonden.
  • Ragnar Söderbergs stiftelse.
  • Edvard Welanders Stiftelse och Finsenstiftelsen (Hudfonden).
  • LEO foundation.
  • Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine.
  • Karolinska Institutet.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Dermatologi och venerologi Immunologi inom det medicinska området
NX
Innehållsgranskare:
2024-03-22