Klinisk genetik – Richard Rosenquist Brandells forskargrupp

Vi studerar genetiska sjukdomar på molekylär nivå i en translationell forskningsmiljö. Våra övergripande mål är att bättre förstå underliggande sjukdomsmekanismer, tillämpa ny kunskap inom genetisk diagnostik, förbättra prognosbedömning och utveckla nya behandlingsstrategier. Forskargruppen består av fyra team inriktade på olika hematologiska maligniteter, framför allt kronisk lymfatisk leukemi och lymfom, pediatrisk akut lymfatisk leukemi, metabola bensjukdomar, samt cancergenetik.

Forskning om blodcancer och nya behandlingar

Varje år får 4000 personer i Sverige beskedet att de har någon form av blodcancer. Richard Rosenquist Brandell är professor och läkare och forskar om kronisk lymfatisk leukemi, KLL, som är den vanligaste formen bland vuxna. Han vill förstå för vilka som den här cancern blir livsfarlig och i framtiden vill han att varje cancerpatient ska kunna få en mer precis behandling än idag.

Nyheter Klinisk genetik

Vår forskning

Forskargruppen består av sex team inriktade på olika hematologiska maligniteter, framför allt kronisk lymfatisk leukemi och lymfom, pediatrisk akut lymfatisk leukemi, metabola bensjukdomar, multi-omics analyser vid cancer, samt cancergenetik.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden, GMS, samordnar införandet av precisionsmedicin och banar väg för bättre diagnostik, vård och behandling i hela Sverige.