Regulatorisk transkriptomik – Claudia Kutters grupp

Forskningen i vår grupp fokuserar på att identifiera och karakterisera de regulatoriska interaktionerna mellan proteinkodande och icke-kodande RNA (långa icke-kodande, transfer- och små RNA) över hela transkriptom i somatiska däggdjursvävnader och i könsceller. Vårt mål är att få mekanistiska insikter i transkriptionell och post-transkriptionell reglering och processering av RNA under organutveckling, celldifferentiering och sjukdomsprogression.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cancer och onkologi Cell- och molekylärbiologi Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
CK
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-14