Susanne Nyléns grupp

Vi är intresserade av att förstå samverkan mellan värd och parasit och hur detta formar vävnader och immunsvar över tid, och hur detta i sin tur påverkar utfallet av andra infektioner och vaccinationer. Vi har även ett mindre projekt där vi studerar läkemedelsresistens hos parasitiska nematoder.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Immunologi inom det medicinska området Infektionsmedicin
SN
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-16