Translationell forskning på humana mikrobiella infektioner och dess kliniska konsekvenser – Anders Sönnerborgs grupp

We conduct translational research with focus on pathogenesis, treatment and control of virus and bacterial infections as well as the clinical consequences. Our research group includes experimental and clinical researchers, involved in four research teams. The researchers integrate experimental, translational, and clinical research with the aim to rapidly translate our research findings to the benefit of human health.

Vår forskning

Vi bedriver translationell forskning med fokus på patogenes, behandling och kontroll av virus- och bakterieinfektioner samt de kliniska konsekvenserna. Vår forskargrupp består av experimentella och kliniska forskare som är involverade i fyra forskargrupper. Forskarna integrerar experimentell, translationell och klinisk forskning med målet att snabbt omsätta våra forskningsresultat till nytta för människors hälsa.

Läs mer om forskningen i Anders Sönnerborgs grupp på den engelska sidan. 

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Profile image

Emmi Andersson

Anknuten till Forskning
Profile image

Xiangning Bai

Anknuten till Forskning
Profile image

Johanna Brännström

Anknuten till Forskning
Profile image

Christina Carlander

Anknuten till Forskning

Stina Malmström

Anknuten till Forskning