I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Forskningen spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap.

Möt professor Emily Holmes

Emily Holmes är professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och forskar om bildens inverkan på psyket.

Hör henne berätta om sig själv och sin forskning i en film som producerades inför att hon installerades som professor hösten 2017. Om du vill veta mer finns även en intervju med henne här.

Fler professorsfilmer på KI:s YouTube-kanal