Skip to main content

Forskning vid Karolinska Institutet

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen. Forskningen spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. 

Höstkänning

Möt våra forskare

Senaste nytt inom forskning på KI

Forskningsteman och fördjupning

KS
Katarina Sternudd
2019-10-13