I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Forskningen spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. 

Möt våra forskare

Från upptäckt till läkemedel

Forskaren Tomas Lindahl fick Nobelpriset i kemi 2015 för en upptäckt som gjordes på Karolinska Institutet i början av 1970-talet. Se en film från Vetenskapsrådet om hans arbete och den långsiktiga betydelsen av medicinsk forskning.