I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Forskningen spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. 

Möt våra forskare

Varför vissa blir feta

Viktuppgång kan i vissa fall förklaras av nedsatt förmåga att omsätta fett, menar KI-forskaren Mikael Rydén och hans kollegor. Forskarna ska nu utveckla en metod för att mäta förmågan till fettnedbrytning.

Publikation: Weight gain and impaired glucose metabolism in women is predicted by inefficient subcutaneous fat cell lipolysis, Peter Arner, Daniel P. Andersson, Jesper Bäckdahl, Ingrid Dahlman och Mikael Rydén, Cell Metabolism, online 31 maj 2018, doi: 10.1016/j.cmet.2018.05.004