Autism och perinatal epidemiologi – Sven Sandins forskargrupp

Vi undersöker de bakomliggande orsakerna och faktorerna som påverkar risken för autism, för tidig födsel och relaterade faktorer och diagnoser. Vi använder moderna statistiska och epidemiologiska metoder för att extrahera och sammanställa information från stora befolkningsbaserade databaser och för att samla in nya data vid behov. Vi arbetar i nära samarbete med universitet främst i Norden, USA och Israel.

Tecknad bild av Wargentinhuset på KI Campus Solna

Idag finns det en mångfald av stora databaser som beskriver olika befolkningars hälsa och demografi. Enbart tillgången till data är dock inte tillräcklig för att förstå de underliggande orsakerna till och förloppet av vanliga sjukdomar och diagnoser. Vi tillämpar moderna statistiska och epidemiologiska metoder för att extrahera och skapa ny data och information från dessa datakällor. För att fullt ut förstå hur informationen kan besvara våra olika forskningsfrågor behöver vi expertis från ett brett spektrum av forskningsdiscipliner. Bland dessa finns internationella experter inom biostatistik, datavetenskap och datahantering, epidemiologi, folkhälsa, klinisk expertis, biologi och genetik.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Zhong, Qiaofeng

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden

Nyckelord:
Autismspektrumstörning Biostatistik Epidemiologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Fosterålder Genetik Intellektuell funktionsnedsättning Pediatrik Reumatologi och inflammation Typ 1-diabetes Visa alla
Gunilla Sonnebring
2024-07-05