VIVAC forskargrupp: Vacciner och immunterapier mot virus och cancer – Matti Sällberg

Vår forskning är inriktad på grundforskning men också på utveckling av vacciner och nya immunterapier mot virussjukdomar och cancer.

Gruppfoto av VIVAC forskargrupp: Vacciner och immunterapier mot virus och cancer.

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

Finansiärer

  • Genetic Vaccines and Immune-Based Therapies to Prevent Cancer Caused by Chronic Hepatitis B Virus and Hepatitis D Virus Infections: New Therapies and Models
    Swedish Cancer Society
  • Genetic Vaccines and Immune-Based Therapies to Prevent Cancer Caused by Chronic Hepatitis B Virus and Hepatitis D Virus Infections: New Therapies and Models
    Swedish Cancer Society
  • Vaccine and immunotherapies to prevent liver cancer caused by hepatitis B and D virus
    Swedish Cancer Society

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen