Multimorbiditet och skörhet hos äldre vuxna – Davide Liborio Vetranos grupp

Fokus för vår forskning är att identifiera lovande och individanpassade mål för förebyggande åtgärder och interventioner och därigenom förlänga äldre vuxnas hälsotillstånd och förbättra riskstratifiering och prognostisering för personer som lever med betungande geriatriska syndrom, såsom multimorbiditet, skörhet och demen

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Aging Research Center, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Tomtebodavägen 18 A, Solna, SE-171 65 Solna, Sweden

Postadress

Aging Research Center, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, SE-171 77, Sweden