Blodets stamceller, hos friska och sjuka – Sten Eirik W. Jacobsen forskargrupp

Vår forskargrupp strävar efter att förstå hur blodets stamceller ger upphov till de olika blodceller vi har i kroppen. Vi studerar också hur normala blodstamceller omvandlas till cancerceller. Många av våra studier görs på encellsnivå.

Decorative image

Om vår forskning

Målet med Jacobsens forskarprogram är att hitta nya och mer effektiva behandlingar mot blodsjukdomar. Vi vill utveckla nya behandlingar som specifikt eliminerar alla cancerstamceller i kroppen och därmed botar blodcellscancern. Vi studerar också hur man kan öka den normala blodcellsbildningen genom att stimulera normala stamceller för att behandla patienter som har någon form av blodbrist.

Varje sekund bildas miljontals nya blodceller i kroppen. En del av vår forskning går ut på att förstå hur blodets celler bildas från dess stamceller i benmärgen, och hur benmärgen är organiserad och reglerad. Gruppen som leds av Sten Eirik Jacobsen har visat att benmärgen innehåller olika typer av stamceller som har olika funktioner i kroppen. En annan del av forskningen studerar när blodbildningen går fel och cancerceller bildas. När en stamcell muterar kan den utvecklas till en cancerstamcell och orsaka blodcancer. Vid cancerbehandling som först verkar ha effekt undkommer ibland dessa cancerstamceller och orsakar återfall. 

Mer information om gruppens forskning finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen