Ojämlikheter i hälsa och minoritetsstress – Richard Bränströms forskargrupp

Ojämlikheter i hälsa och minoritetsstress – Hur kan biopsykosociala modeller och teorier hjälpa oss att förstå stigmatiserade befolkningsgruppers ökade risk för nedsatt hälsa? Vilka psykologiska och sociala faktorer kan förklara homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners (hbtq) ökade risk för psykiska ohälsa?

-

Ojämlikheter i hälsa och minoritetsstress

Det övergripande målet för forskningen i gruppen är att öka vår kunskap om faktorer som påverkar hälsan och välbefinnandet hos utsatta och stigmatiserade grupper i befolkningen och att utveckla interventioner för att förbättra situationen i dessa grupper. I denna forskning försöker vi identifiera psykologiska, sociala och biologiska bestämningsfaktorer för hälsa och hälsorelaterat beteende och studera effekterna av internetbaserad psykologisk behandling.

Under de senaste åren har vårt huvudfokus varit studier kring hur psykologiska, sociala, biologiska och kontextuella faktorer påverkar hälsan hos homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter (hbtq). Richard Bränströms grupps forskning är inspirerad av ett intersektionellt perspektiv och använder sig och teorier och metoder från en rad olika forskningsfält såsom psykologi, folkhälsovetenskap och socialepidemiologi för att förstå effekten av stigma och diskriminering på ojämlikheter i hälsa.

I forskargruppen pågår även ett antal studier kring effekten av internet-baserad psykologisk behandling för att stärka motståndskraft mot stress och minska psykologisk ohälsa både bland olika patientgrupper och bland unga hbtq-personer.

Forskningsteman

  • Psychological, social, biological, and contextual determinants of health in LGBT-populations
  • The effects of LGBT-affirmative psychological interventions on mental health outcomes
  • Stress-reduction interventions in populations at increased risk of poor mental health
  • Biopsychosocial models to promote health behavior change and prevention

Forskningsanslag

Forskningen bedrivs med anslag från: Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och US National Institutes of Health (NIH). 

Forskargruppen i media

 

Unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor - Frukostseminarium arrangerat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

The Mental Health and Wellbeing of LGBT Individuals in Sweden - Open seminar: International Day Against Homophobia, transphobia, and Biphobia (IDAHOT) organized by the Karolinska Institutet

Utvalda publikationer

Bränström, R., Fellman, D., & Pachankis, J. (2022). Structural stigma and sexual minority victimization across 28 countries: the moderating role of gender, gender nonconformity, and socioeconomic status. Journal of interpersonal violence, 08862605221108087.

Bränström R, Fellman D, Pachankis JE. Age-varying sexual orientation disparities in mental health, treatment utilization, and social stress: A population-based study. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity. 2022.

Pachankis, J. E., Harkness, A., Maciejewski, K.R., Behari, K., Clark, K. A., McConocha, E., Winston, R., Adeyinka, O., Reynolds, J., Bränström, R., Esserman, D. A., Hatzenbuehler, M. L., & Safren, S. A. (2022). LGBQ-affirmative cognitive-behavioral therapy for young gay and bisexual men’s mental and sexual health: A three-arm randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Bränström R, Stormbom I, Bergendal M, Pachankis JE. Transgender-based disparities in suicidality: A population-based study of key predictions from four theoretical models. Suicide Life Threat Behav. 2022 Jan 23. doi: 10.1111/sltb.12830. Epub ahead of print.

Pachankis JE, Hatzenbuehler ML, Bränström R, Schmidt AJ, Berg RC, Jonas K, Pitoňák M, Baros S, Weatherburn P. Structural stigma and sexual minority men's depression and suicidality: A multilevel examination of mechanisms and mobility across 48 countries. J Abnormal Psychology, 2021 Oct;130(7):713-726.

Bränström R, Pachankis JE. Reduction in Mental Health Treatment Utilization Among Transgender Individuals After Gender-Affirming Surgeries: A Total Population Study. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology. 2019 Oct 4:appi-jp [Epub ahead of print].

Bränström R, van der Star A, Pachankis JE. Untethered lives: barriers to societal integration as predictors of the sexual orientation disparity in suicidality. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology. 2019 Jul 12.

Bränström R, Hatzenbuehler ML, Tinghög P, Pachankis JE. Sexual orientation differences in outpatient psychiatric treatment and antidepressant usage: evidence from a population-based study of siblings. European Journal of Epidemiology 2018 Jun; 33(6): 591-599.

Pachankis JE., Bränström R. Hidden from Happiness: Structural Stigma, Sexual Orientation Concealment, and Life Satisfaction across 28 Countries. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2018 May;86(5):403-415.

Hatzenbuehler ML, Bränström R, Pachankis JE. Societal-level explanations for reductions in sexual orientation mental health disparities: Results from a ten-year, population-based study in Sweden. Stigma and Health. 2018 Vol 3(1), Feb 2018, 16-26.

Bränström R, Pachankis JE. Sexual orientation disparities in the co-occurrence of substance use and psychological distress: a national population-based study (2008-2015). Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2018 Apr;53(4):403-412.

Bränström R. Minority stress factors as mediators of sexual orientation disparities in treatment for mental health diagnoses: a longitudinal population-based study. Journal of Epidemiology and Community Health. 2017 May;71(5):446-452.

Se Richard Bränströms personliga hemsida för en fullständig lista över alla hans publikationer.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen