Experimentell och klinisk neuroendokrinologi – Sophie Bensings forskargrupp

Vi utför forskning inom ämnesområdet endokrinologi med fokus på hypofys-hypotalamus, binjure, pankreas, benmetabolism och neuroendokrina tumörer. Målsättningen är att vår forskning ska bidra till förbättrad diagnostik och behandling inom de sjukdomsområden vi bearbeta

Nyheter

Nyheter från gruppen

Kalender

Kalender

Vår forskning

Forskningsprojekt

Projektledare Sophie Bensing

 • Immunologiska, genetiska samt epidemiologiska studier av Addisons sjukdom- Svenska Addisonregistret
 • Långtidsuppföljning av patienter med Addisons sjukdom - en populationsbaserad retrospektiv registerstudie
 • Egenvård hos patienter med kortisolbrist
 • Hormonell restfunktion hos patienter med binjurebarksinsufficiens
 • Kognition och hjärnstruktur vid Addisons sjukdom

Projektledare Anneli Björklund

 • BALAD

Projektledare Sigridur Björnsdottir

 • Kliniska och molekylära studier av metabola bensjukdomar
 • Långtidsuppföljning av patienter med hypoparatyreoidism- populationsbaserade registerstudier 

Projektledare Henrik Falhammar

 • Kliniska och epidemiologiska studier av medfödd binjurehyperplasi (Congenital Adrenal Hyperplasia, CAH)
 • Kliniska och epidemiologiska studier av CYP21A2 variantbärarskap
 • Kliniska och epidemiologiska studier av benigna och maligna binjuretumörer
 • Kliniska och epidemiologiska studier av tyroideasjukdom
 • Epidemiologiska studier av hyponatremi
 • Kliniska och epidemiologiska studier av dysmagnesemi
 • Kliniska och epidemiologiska studier av diabetes
 • Kliniska studier av neuroendokrina tumörer (NET)
 • Övriga kliniska och epidemiologiska studier

Projektledare Charlotte Höybye

 • Co-morbidity and mortality in patients with growth hormone deficiency and patients with prolactinoma
 • Morbidity and mortality in adults with Prader-Willi syndrome 
 • Fluid balance : hormones and biomarkers

Projektledare Anna Kistner

 • Forskning med fokus på barn födda små, radiologi inom COVID-19 och binjuretrauma

Projektledare Kristina Melkersson

 • Metabolic changes and diseases in schizophrenia

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen