Psykiatrisk epidemiologi och farmakoepidemiologi – Zheng Changs forskargrupp

Vår grupp fokuserar huvudsakligen på tre forskningsområden – effektiviteten och säkerheten av farmakologisk behandling för psykiatriska störningar, samspelet mellan psykisk och fysisk sjukdom och rättspsykiatri.

Foto av medlemmarna i Zheng Changs forskargrupp vid Karolinska Institutet

Min grupp har tre huvudsakliga forskningsområden: 

  1. effektivitet och säkerhet av farmakologisk behandling för psykiatriska tillstånd, där vi använder populationsbaserad observationell data och avancerade farmakoepidemiologiska metoder; 
  2. samspelet mellan psykisk och fysisk ohälsa, särskilt hur psykisk ohälsa påverkar hantering och prognos av kroniska sjukdomar; 
  3. rättspsykiatri där vi undersöker hur psykisk ohälsa och dess behandling påverkar risken för brott.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Nobels väg 12A, Stockholma, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, PO Box 281, Stockholm, 171 77, Sweden