Translationell bröstcancerforskning – Theodoros Foukakis forskargrupp

Vi är en multidiciplinär grupp av kliniker, bioinformatiker, epidemiologer, biostatistiker, AI-ingenjörer och molekylärbiologer. Vi arbetar med kliniska studier av bröstcancer ochanvänder molekylära analyser av tumörvävnad eller blod med syfte att förstå hur behandlingsresistens uppstår och utveckla nya behandlingsprediktiva biomarkörer.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen