Forskargrupp Anna Nopp

Livsmedelsallergi: bakomliggande faktorer, allergidiagnostik och behandling - från teknisk utveckling till klinisk implementering.

Forskargrupp Anna Nopp

Vår forskning

Allergier är ett folkhälsoproblem som drabbar över 60 miljoner människor i Europa, och speciellt ökar förekomsten av matallergi. Allergiutveckling påverkas av olika faktorer som ärftliga tillstånd, förlossningsmetod samt exponering för allergener, mikroorganismer och andra miljöfaktorer under graviditet och barndom.

Inom programmet Allergy Development and Prevention Trials (ADAPT) genomförs studier med olika perspektiv på allergiska sjukdomar (epidemiologi, diagnostik, behandling, grundforskning); t.ex. diagnostik av IgE-profiler från föräldrar, påverkan av exponering av allergen före och efter fosterutvecklingen; undersökning av immunsystemets påverkan under graviditet, förlossning och neonatalperiod, olika behandlingsstrategier samt teknisk utveckling för diagnostik och uppföljning  under allergiutvecklingens olika faser utveckling. Resultaten forskningen förväntas förbättra diagnostik, förutsäga och minska allergiutveckling hos barn samt ge nya behandlingsstrategier för matallergiska barn. Läs gärna mer på de engelska sidorna.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen