Genetisk modifiering av NK-celler för optimerade funktioner mot cancer – Arnika Wagner forskarteam

Vår forskning fokuserar på biologin hos mänskliga NK-celler och möjligheter att optimera deras funktioner för behandling av cancer.

Arnika Wagner forskarteam ingår i Evren Alicis forskargrupp, vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM).

Teamet strävar efter att optimera NK-cellfunktioner för cellterapi mot cancer. Vår forskning kan delas in i tre områden, optimering av genetisk modifiering av NK-celler, utveckling av nya chimära receptorer för förbättrad tumörinriktning och analys av gener som är viktiga för distinkta NK-cellfunktioner. Vårt huvudsakliga intresse är att förstå hur NK-cellers funktioner mot cancer kan förbättras och utnyttjas i cellterapi.

Mer information om teamet finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer