Mikael Rydén & Niklas Mejhert lab

Vid vår forskargrupp studerar vi hur vit fettvävnad påverkas vid vanliga folksjukdomar såsom fetma, insulinresistens, typ 2 diabetes, blodfettsrubbningar och kardiovaskulärsjukdom.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen