Ledarskap i sjukvård och akademi – Mia von Knorrings forskargrupp

Vi bedriver forskning och undervisning samt skräddarsyr utbildningar inom områdena ledarskap och organisering. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och samlar kompetenser från beteendevetenskap, humaniora, ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap och omvårdnad. Vi forkuserar sarskilt på följande omåden: grupper och team, kollektivt och delat ledarskap, arbete och arbetsmiljö, professionella roller, lärande om ledarskap, medarbetarskap, klimatarbete, och mekanismer för framgångsrik sjukvård.

Tjej som skriver Ledarskap på tavla

Forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi

Urval av våra forskningsprojekt

 • Att leda sjukvård på vetenskaplig grund: Ny samverkan mellan akademi och praktik i Kalmar län
  Projektledare: Mia von Knorring
   
 • Covid-19s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete – upplevd och faktisk
  Projektledare: Kristina Palm
  Projektmedlemmar: Gisela Bäcklander, Calle Rosengren (Lunds Universitet)
   

 • Magnet4Europe - redesigning work environments in health care to promote the mental health and wellbeing of health professionals
  Projektansvarig: Lars E Eriksson
  Projektmedlemmar: Ann Jacobsson, Rikard Lindqvist, Lisa Smeds Alenius, Ingrid Svensson
   
 • Medarbetarskap på apotek
  Doktorand Kenneth Hagsten
  Handledare: Kristina Palm

Våra utbildningar

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Tomtebodavägen 18A, Stockholm, Sweden

Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Omvårdnad
MV
Innehållsgranskare:
2024-05-07