Myeloida hematologiska maligniteter – Johanna Ungerstedts forskargrupp

Vi arbetar med kroniska myeloida blodcancertyper, främst kronisk myelomonocytleukemi (CMML) och systemisk mastocytos (SM).

Ungerstedt Lab
Johanna Ungerstedts forskargrupp. Foto: Privat

Om vår forskning

Vårt mål är att karaktärisera sjukdomarna molekylärt genetiskt och epigenetiskt för att identifiera nya behandlingstargets, som vi sedan testar in vitro, ex vivo och förhoppningsvis framgent i kliniska studier. Ungerstedt leder Center of Excellence Systemisk Mastocytos för hematologi på Karolinska sjukhuset och träffar en stor andel av Sveriges patienter med systemisk mastocytos. Detta ger unika möjligheter att samla in prover och studera för att förstå patobiologin bakom sjukdomens uppkomst.

Läs mer om gruppens forskning på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen