Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemet – Andrea Carmine Belins grupp

Syftet med vår forskning är att öka förståelsen för patofysiologin bakom neurologiska sjukdomar med fokus på primära huvudvärkssjukdomar som klusterhuvudvärk genom att identifiera, karakterisera och modellera genetiska markörer i det mänskliga genomet.

Illustration: Getty Images

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen