TRANslationell Teranostik - Utveckling av radioaktiva läkemedel för diagnostik och terapi – Thuy Trans forskargrupp

Vår forskargrupp utvecklar radioaktiva läkemedel för teranostik, dvs läkemedel för diagnostiska metoder med molekylär avbildning med PET (Positron Emission Tomography). Samma läkemedel kopplade med andra typer av strålning (tex alfa-strålare eller beta-strålare) gör det möjligt för att behandla cancer genom infusion i patienter. Teranostiska metoder gör det möjligt för att diagnostisera sjukdomar på ett mer precist sätt och samtidigt skräddarsy behandlingen för varje patient.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Radiologi och bildbehandling
TT
Innehållsgranskare:
Erika Rindsjö
2024-03-25