Agneta Richter-Dahlfors grupp

Infektioner är mångfacetterade fenomen som är svåra att återskapa och studera. Genom att integrera kunskaper och tekniker från medicinsk och teknisk vetenskap använder Agneta Richter-Dahlfors grupp avancerade tekniker när de studerar den integrerade patofysiologin hos bakteriella infektioner. Forskargruppen är medveten om behovet av bättre analysverktyg för att föra forskningen framåt och utvecklar, testar och sprider nya metoder och tekniker.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer