Neuroradiologi – Staffan Holmins forskargrupp

Staffan Holmins forskargrupp är en del av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet och Neuroradiologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Gruppen arbetar med klinisk och translationell forskning inom flera ämnen relaterade till modern neuroimaging, nuklearmedicin och vaskulära interventioner.

Samarbete med KTH

Till hjälp med teknisk utveckling har vi ett välutvecklat samarbete med forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan på Institutionen för Materialvetenskap för prototypdesign och utveckling av nya endovaskulär instrument och utrustning. Vi har även ett samarbete med forskningsgruppen Physics of Medical Imaging (bildfysik) för utveckling av tekniker inom datortomografi (DT).

Projekt

Klinisk diagnostisk och interventionell neuroradiologi

Den kliniska forskningen är baserad på Neuroradiologiska kliniken Nya Karolinska Solna (NKS). Särskilda intresseområden är barnneuroradiologi, teknikutveckling inom DT och subtraktionsangiografi, kateterburen kemoterapi vid retinoblastom hos barn och trombektomi vid stroke.

Klinisk och experimentell radiokemi

Professor emeritus Sharon Stone-Elandes arbete drivs vidare i gruppen, genom utveckling och validering av nya radiotracers (spårningsligander), och positronemissionstomografi (PET) i djurmodeller av stroke, inflammation och cancer. Gruppen har också ansvar för produktion av kliniska radiotracers för Karolinska Universitetssjukhuset och andra sjukhus i länet. Exempel på radiotracers och relaterade forskingsområden: 18F-FDG (glukosmetabolism), 11C-methionine (aminosyror), 11C-acetate (fettsyror), 18F-NAF (skelettsjukdomar), 18F-FLT (cellproliferation), 18F-FMISO (hypoxi), 68Ga-DOTATOC (NET/somatostatinreceptorn), 68Ga-PSMA (prostatacancer).

Våra forskningsprojekt

  1. Utveckling av ”interventionell nuklearmedicin”, dvs kombinationen av endovaskulär intervention med nukleramedicinsk teknologi.
  2. Utveckling av nya diagnostiska och terapeutiska radiotracers.
  3. Utvärdering av traceranvändning och metabolisk in vivo och ex vivo.
  4. Farmakokinetisk utvärdering av nya radiotracers för PET imaging in vivo i djurmodeller för olika sjukdomar (cancer, neurologiska sjukdomar, inflammation, apoptos, hypoxi, kardiologi) med och utan terapeutiska interventioner.

Experimentell interventionell radiologi och imaging

På core facilititeten KERIC bedriver vi preklinisk och translationell forskning med toppmodern imagingutrustning, till exempel ett fullskaligt angiolab för djursforskning, en micro-PET för smådjur och en högfältsmagnetkamera (9.4T MR).

Kliniskt relevant strokemodell

Vi har utvecklat en metod för att inducera stroke i råtta med endovaskulär teknik (M2CAO). Med konventionella kliniska instrument för endovaskulär intervention kan M2-segmentet av den mellersta hjärnartären selektivt ockluderas och moduleras med reperfusion för att simulera trombektomi. Modellen kan ses som en vidareutveckling av den klassiska filamentmodellen av MCAO, men med ökad kontroll över infarktstorlek och med bevarad kollateralcirkulation. Modellen används med MR och PET imaging under och efter ocklusion.

Kärlväggspenetrationsteknik

Vi har utvecklat ett särskilt katetersystem som medger direkt penetration av kärlväggen och på så sätt selektiv injektion av celler eller läkemedel direkt i vävnaden av valfritt organ. Systemet är kompatibelt med konventionell endovaskulär utrustning och kan användas till effektiv minimalinvasiv celltransplantation.

Endovaskulär biopsiteknik

Vi arbetar med att ta fram nya instrument och metoder för endovaskulär provtagning av vävnad från bland annat kärlvägg, hjärta och andra organ. De nya metoderna syftar till att vara mindre skadliga för kroppens vävnader, och lämpade för analys med modern molekylärbiologisk teknik, bland annat RNA-sekvensering (RNA-seq) av vävnader och enstaka celler.

This page in English

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Teamledare

Profile image

Jeroen Goos

Teamledare, Radiofarmaci

Teamledare inom Staffan Holmins forskargrupp.
​​​​​​​En teamledare fungerar som ett extra ledarskapsstöd till vår forskargruppledare och bedriver egen forskning.
 

Ämne: Radiofarmaci
 

Teammedlemmar (Jeroen Goos team)

Aktuellt

porträtt av Staffan. Foto: N/A

Staffan Holmin tilldelas Priset för innovation och nyttiggörande 2022

Priset för innovation och nyttiggörande 2022, tilldelas Staffan Holmin på institutionen för klinisk neurovetenskap.
Priset delas ut till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation.