Patrik Ernfors grupp

Forskningen i min grupp är fokuserad kring att förstå hur komplexa uppsättningar av sensoriska neurontyper kodar för somatisk känsla och att identifiera de molekylära förändringarna som gör att neuronen blir överkänsliga, vilket är orsaken till kronisk smärta.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen