Globala infektioner – Forskargrupp Anna Färnert

Vår forskargrupp arbetar med globala infektioner och särskilt malaria, tuberkulos och även andra infektioner. Vårt mål är att förbättra diagnostik, behandling och prevention av dessa infektioner. Arbetet spänner från experimentella studier till kliniska prövningar både i Sverige och i områden i världen där infektionerna är vanligt förekommande.

Globala infektioner

Christopher Sundling har ett eget team med fokus på inflammation och immunreglering vid infektion, speciellt tuberkulos och malaria. David Plaza leder arbetet med hitta malariavaccin-antigener. Katja Wyss arbetar med kliniska aspekter, inklusive diabetes och malaria i Kamerun. Victor Yman om seroepidemiologi och övervakning av vektorburna infektioner; och Klara Sondén med att förbättra handläggningen av tropisk feber.

Leo Hanke som nyligen anslutit sig till vår grupp, och bygger sitt team, forskar på nya RNA-virus, och använder nano-antikroppar för infektioner och cancer.

Flera läkare leder sina egna projektgrupper och doktorander, inklusive Judith Bruchfeld arbetar med tuberkulos och post-covid, Lina Davies Forsman med multiresistent tuberkulos, Ann Tammelin om vårdrelaterade infektioner och Helena Hervius Askling med kliniska prövningar av vaccin.
 

Malariaparasiter sedda i ett mikroskop.
Malariaparasiter sedda i ett mikroskop. Foto: Christine Stenström.

Vår forskning om malaria

Malaria är ett stort globalt hälsoproblem. Nya verktyg behövs för att minska den stora sjukligheten och dödligheten i malaria. Utveckling av ett effektivt vaccin mot malaria kräver förståelse för hur man kan bli och förbli immun mot malaria. Vår grupp är särskilt intresserad av mångfalden av parasitstammar och antigenvarianter som parasiten utvecklat för att undkomma immuniteten. Vårt mål är att identifiera antigener som kan ingå i ett mer effektivt malariavaccin. Vi önskar även förstå mekanismerna för hur immunitet mot malaria förvärvas och upprätthålls. I studier av resenärer som framgångsrikt behandlats för malaria i Sverige och sedan följs över tid, har vi möjlighet att studera immunsvaret utan risk för nya infektioner. Vi studera immunologiskt minne i samband med malaria såväl som andra infektioner.

I syfte att förbättra den kliniska handläggningen av malaria har vi etablerat en nationell studie av de akuta och långsiktiga effekterna av malaria hos resenärer och migranter. Vi är även intresserade av asymtomatiska infektioner, och utbredning och hälsoeffekter av bäraraskap av malariaparasiter och andra parasiter hos migranter, och behovet av att införa screening.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Immunologi inom det medicinska området Infektionsmedicin Mikrobiologi inom det medicinska området
AF
Innehållsgranskare:
2024-03-22