Glaukom – Pete Williams forskargrupp

Glaukom (grön starr) är den vanligaste orsaken till irreversibel blindhet. Sjukdomen påverkar cirka 80 millioner världen över (cirka 100-200.000 i Sverige) och vad som orsakar glaukom är inte helt känt. Den enda bevisat verksamma behandlingen är att sänka ögontrycket men trots detta fortsätter många patienter att försämras. För mer information se Engleska sidan.

NAD Glaucoma
NAD Glaucoma Foto: Pete Williams
Pete Williams forskargrupp
Forskare Foto: Jens Sølvberg

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Forskningsprojekt

Mitokondrier

Vi använder en mängd nya reportermöss, mitokondriella markörer och levande/vitala färgämnen för att avbilda och analysera mitokondrier med ultrahög upplösning i friska, sjuka och behandlade tillstånd.

Neuronal Metabolism 

Vi använder riktade analyser, riktad och anrikad massa. spec. protokoll och högupplöst icke-riktad metabolomik för att identifiera nya sjukdomsvägar och kandidatbiomarkörer i glaukom.

Genterapier

Viral genterapi har varit framgångsrik vid en handfull sällsynta, monogena oftalmologiska sjukdomar. Vi utökar detta arbete för att utveckla genterapier som riktar sig mot vanliga neurodegenerativa vägar.

Neuroinflammation

Neuroinflammation i näthinnan och synnerven kan vara en kritisk patogen händelse vid tidig glaukom. Vår forskning utforskar mikrogliaaktivering i hela synsystemet vid glaukom.

 

Mer information