Skip to main content

Tillgänglighet för ki.se, utbildning.ki.se, nyheter.ki.se och medarbetare.ki.se

Karolinska Institutet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur KI:s webbplats (ki.se, utbildning.ki.se, nyheter.ki.se och medarbetare.ki.se) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från KI:s webbplats på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka epost till webbteamet@ki.se (Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar).

Du kan också kontakta oss genom att använda vårt kontaktformulär

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka epost till webbteamet@ki.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

KI:s webbplats är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning med nedsatt färgseende, synförmåga eller helt utan synförmåga

 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Bilder som är viktiga och behöver längre text för att förstå har inte en bra beskrivning med aria-describedby [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Aria-describedby används inte utförligt nog på vissa videos utan ljud (där en förklaring behövs för att förstå sammanhang). [WCAG 1.2.1 (A)]
 • Manus/förklarande textversion eller ljudversion saknas till enstaka videos utan ljud som innehåller informativt innehåll [WCAG 1.2.1 (A)]
 • Flertalet videos är inte transkriberade eller har separat text som textar videos. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Videos är ej syntolkade med vare sig ljud eller text. [WCAG 1.2.3 (A) + WCAG 1.2.5 AA)]
 • Otillräcklig visuell indikation för länk i sidfot och vissa länklistor. [WCAG 1.4.1 (A)]
 • Otillräcklig kontrast för vissa rubriker och texter, t ex "Institutionen för" som visas i sidhuvud för alla institutionssidor samt för bildtexter, PDF-storlektext för dokument och ingresser. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • I  vissa lägre skärmupplösningar så bryts inte långa ord vilket resulterar i horisontell skroll.[WCAG 1.4.10 (AA)]
 • Flertalet dokument så som PDF, Word etc är inte optimalt anpassade för lägre skärmupplösningar.[WCAG 1.4.10 (AA)]

Problem vid användning av verktyg för att förstå webbplatsen, till exempel skärm/uppläsning av sida

 • Alla tabeller har inte tabellrubriker eller en utskriven tabell caption [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Tabeller har inte i kod sammanlänkat tabellrad/kolumn med tillhörande tabellceller.[WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vi har inte förtydligat att * betyder att ett fält i ett formulär är obligatoriskt. [WCAG 1.3.1 (A) + WCAG 3.3.3 (AA)]
 • Vi använder inte WAI-ARIA i någon vidare utsträckning, ett exempel är "landmarks" för att underlätta för skärmläsare att navigera mellan olika sektioner. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Ett fåtal platser fungerar något sämre när man navigerar med tangentbordet, t ex genvägar i sidhuvudet och skroll av promos. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • Det saknas en del ARIA-attribut för att underlätta att hoppa över upprepat innehåll. [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Tabbordningen är inte alltid i logisk ordning. [WCAG 2.4.3 (A)]
 • Vissa element på webbplatsen hamnar inte i fokus när man navigerar med tangentbordet, t ex med tabb. Det gäller till största delen innehåll i sidhuvudet men även videopuffar. [WCAG 2.4.7 (AA)] + [WCAG 2.4.3 (A)]
 • Flikmenyn för olika typer av utbildningar(program, kurser etc) på utbildning.ki.se markeras inte alltid när man tabbar.  [WCAG 2.4.3 (A)]
 • Det saknas en del alt-texter på länkade bilder. [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Det saknas WAI-ARIA för att förklara skillnader mellan länkar med samma länktext. [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Ett fåtal länkar har för generella länktexter. [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Stängikon för “Genvägar” i sidhuvud saknas. [WCAG 2.5.2 (A)]
 • Sökfältet för webbplatsens generella sök har inte en beskrivning som förklarar vad syftet med sökfältet är. [WCAG 3.3.2 (A)]
 • Det finns några valideringsfel i koden, dessa är dock inte så allvarliga att de påverkar användandet av webbplatsen i någon större mån. [WCAG 4.1.1 (A)]
 • Det finns en del brister i tydlighet och relevans för några WAI-ARIA element/attribut. [WCAG 4.1.2 (A)]

Problem vid användning med nedsatt kognitiv förmåga

 • Ett litet fåtal instruktioner är beroende av full sensorisk förmåga [WCAG 1.3.3 (A)]
 • WAI-ARIA-attributet “Autocomplete” används ej på vanligt förekommande formulärsfält. [WCAG 1.3.5 (AA)]
 • Stängikon för “Genvägar” i sidhuvud saknas. [WCAG 2.5.2 (A)]
 • Sökknapp saknas för övergripande sökfunktion (nås från sidhuvud). [WCAG 3.2.2 (A)]
 • En sammanfattning över alla fel/icke ifyllda fält visas ej. Vi visar endast ett felmeddelande på de individuella obligatoriska fält som inte fyllts i när man försöker posta formuläret. [WCAG 3.3.1 (A)]
 • Sökfältet för webbplatsens generella sök har inte en beskrivning som förklarar vad syftet med sökfältet är. [WCAG 3.3.2 (A)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tekniska tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020 samt att kontinuerligt arbeta med redaktionellt styrd tillgänglighet.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Karolinska Institutet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av KI:s webbplats enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Karolinska Institutet har inte resurser eller organisation för att utföra följande

 • Texta direktsändningar. Däremot kan vi använda automatisk direkttextning som ibland finns tillgänglig för vissa filmer på Youtube.
 • Anpassa kartor för navigering med ett finger. Detta skulle innebära att vi behöver göra större teknisk anpassning av infogade kartor än vad vi har möjlighet till. 
 • Innehåll som hämtas via integrationer med tredje part.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av KI:s webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2019.

Vi har använt verktyget Siteimprove för att utvärdera webbplatserna. Förutom det så har vi utfört en manuell översyn utifrån följande checklista.

Granskningsrapport kan lämnas ut på begäran.

Webbplatsen publicerades den 27 maj 2019.

Redogörelsen uppdaterades den 20 september 2019.