Molekylär hjärnavbildning, neuropsykofarmakologi, depressions- och ångestsjukdomar – Johan Lundbergs forskargrupp

Det övergripande syftet med vår forskning är att förbättra behandlingen av de stora psykiatriska sjukdomarna. Vår huvudsakliga verksamhet involverar in vivo och post mortem molekylär hjärnavbildning för att studera patofysiologi och farmakologi av framför allt affektiva sjukdom.

Johan Lundberg

En vision för gruppen är att identifiera hjärnavbildningsmarkörer och markörer i blod för antidepressivt behandlingssvar. För detta ändamål studerar vi den molekylära effekten av olika antidepressiva behandlingar hos människa in vivo, såsom kognitiv beteendebehandling, antidepressiv läkemedelsbehandling, elektrokonvulsiv behandling och nya antidepressiva behandlingar som ketamin och psilocybin. Vi har ett fokus på serotoninsystemet, men utför studier även på dopamin-, GABA- och glutamatsystemen.  I ett aktuellt projekt undersöker vi effekten av psilocybin på synaptisk densitet. Utvecklingen av molekylär avbildningsanalys och statistik är en integrerad del av vårt arbete. I ett särskilt projekt analyserar vi farmakoepidemiologiska data för depressionsvård inom Region Stockholm.

Vårt arbete stöds av bland annat Vetenskapsrådet, Region Stockholm, Söderström-Königska stiftelsen och av donationer.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen