Extracellulära vesiklers roll i immunförsvaret – Forskargrupp Susanne Gabrielsson

Min grupp studerar extracellulära vesiklers roll i immunförsvaret, och hur de kan modifieras för att användas som behandling mot cancer och lungsjukdomar. Dessutom analyserar vi dem för att utveckla nya känsliga tester för cancer och lungsjukdomar.

Min grupp studerar extracellulära vesiklars roll i immunförsvaret, och hur de kan modifieras för att användas som behandling mot cancer och lungsjukdomar. Dessutom analyserar vi dem för att utveckla nya känsliga tester för cancer och lungsjukdomar. 

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cancer och onkologi Extracellulära vesiklar Immunologi inom det medicinska området Lungmedicin och allergi
SG
Innehållsgranskare:
2024-03-25