Genetisk toxikologi – Kristian Dreij forskargrupp

Våra viktigaste mål är att förstå vilken roll komplexa blandningar spelar i utvecklingen av cancer och andra sjukdomar och att utforska de ansvariga mekanismerna för blandningars toxicitet för att förbättra hälsoriskbedömningen av miljöföroreningar.

Gruppbild

Forskningen jobbar för att fokus byts från att studera hälsoeffekter av enskilda föroreningar till att förstå effekterna av de komplexa blandningar som finns i miljön. Vår forskning undersöker dessa effekter både i exponerade populationer och på mänskliga celler med hjälp av miljöprover, vilket gör det möjligt att identifiera mekanismer för blandningstoxicitet samt förbättra hälsoriskbedömningen av miljöföroreningar. 

Nuvarande projekt fokuserar på luftföroreningar i stads- och landsbygdsmiljöer, och tidigare projekt har inkluderat forskning om blandningseffekter relaterade till förorenade jordar, inomhusluftkvalitet på förskolor, yrkesmässig exponering för bekämpningsmedel i Bolivia. Vi undersöker också effekterna av genotoxiska kemikalier och blandningar på transkription och replikation genom att studera RNA- och DNA-mutagenes.

Mer information finns här.

 

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

Finansiärer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Nobels väg 13, 3rd floor, Stockholm, 17177, Sweden

Postadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Box 210, Stockholm, 17177, Sweden

Nyckelord:
Analytisk kemi Andningsstörningar Arbetsmedicin och miljömedicin Biokemi och molekylärbiologi Biomassa Cell- och molekylärbiologi DNA-skador Farmakologi och toxikologi In vitro-tekniker Kardiologi Kardiovaskulära sjukdomar Komplexa blandningar Luftförorening Lungmedicin och allergi Mutagenes Polycykliska aromatiska kolväten Riskbedömning Toxikologi Visa alla
KD
Innehållsgranskare:
Kristian Dreij
2024-03-25