Digital psykiatri – Philip Lindners forskargrupp

Digital psykiatri - klinisk och annan tillämpad forskning med målet att utveckla, utvärdera och implementera nya digitala verktyg för att identifiera och behandla psykisk ohälsa i olika former.

dekorativ bild

Forskningsområden

CPF Lindner har tre övergripande fokusområden:

 • Digital behandling av beroendetillstånd, som anonym självhjälp samt inom reguljär beroendevård
 • Hasardspel via nätet: epidemiologi, screening och interventioner
 • Kliniska tillämpningar av Virtual Reality och annan immersiv teknik

Vi använder både kvalitativa och kvantitativa metoder i vår forskning, inklusive avancerad statistisk modellering, maskininlärning, och Natural Language Processing.

Samverkan

Forskargruppen är nära knuten till mottagningen eStöd på Beroendecentrum Stockholm – som erbjuder olika sorters nätbehandling för beroendetillstånd – där flera gruppmedlemmar arbetar kliniskt och/eller med vårdnära forskning. Vi har även flera pågående externa samarbeten kring oberoende vetenskaplig utvärdering av spelansvarsåtgärder.
 

Forskningsprojekt

Urval av pågående projekt:

 • Utveckling, utvärdering och implementering av nätbehandling inom reguljär beroendevård
 • Prediktion av utfall i nätbehandling för alkoholproblem med Natural Language Processing och maskininlärning
 • mHälso-interventioner som brygga till öppenvården efter besök på beroendeakuten
 • Naturalistiska användarupplevelser av Virtual Reality för psykisk ohälsa
 • Utveckling och utvärdering av stödprogram för anhöriga till människor med alkoholproblem
 • Utveckling och utvärdering av nya spelansvarsåtgärder och metoder att identifiera spelproblem

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

Forskningsstöd

Vår forskning finansieras av bland annat:

 • FORTE
 • VINNOVA
 • Svenska spels forskningsråd
 • Systembolagets forskningsråd
 • ALF (Region Stockholm)
 • Innovationsfonden (Region Stockholm)
 • Folkhälsomyndigheten

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Beroendelära Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) (Samhällsvetenskapliga aspekter under 50803) Psykiatri
PL
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-03-25