Hälso- och sjukvårdens styrning, ledning och patientsäkerhet – Carl Savages grupp

Forskargruppen strävar efter att överbrygga glappet mellan praxis och evidens genom att, tillsammans med vårdgivare, forska om och utveckla innovativa sätt att organisera och leda hälso- och sjukvårdsorganisationer. Syftet är att skapa värde för både patienter och personal.

Glödlampor med text i för att symbolisera organisationsutveckling

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Artificiell intelligens Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Förändringsarbete i organisationer Hälso- och sjukvårdsekonomi och organisationer Hälso- och sjukvårdskostnader Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi Kvalitetsförbättring Ledarskap Lärande hälsosystem Management service-organisationer Organisationer med hög tillförlitlighet Organisatorisk innovation Patientsäkerhet Psykologisk återhämtningsförmåga Teamarbete och kommunikation inom hälso- och sjukvård Total kvalitetsutveckling Värdebaserad vård Visa alla
CS
Innehållsgranskare:
2024-03-25