Mira Müller

Mira Müller

Forskningssamordnare
E-postadress: mira.muller@ki.se
Besöksadress: Avd försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Fm Mittendorfer-Rutz, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som forskningssamordnare för IMAS projektet (Insurance Medicine
  All Sweden). Jag har en doktorsexamen i psykologi, har gjort min postdoc vid
  Karolinska Institutet och är legitimerad psykolog.

Forskningsbeskrivning

 • IMAS är ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt där syftet är
  att generera kunskap om olika aspekter av sjukfrånvaro och sjuk- eller
  aktivitetsersättning. IMAS ingår i infrastrukturen REWHARD (RElations, Work
  and Health across the life-course – A research Data Infrastructure), som
  syftar till att underlätta forskning om hur arbets- och
  levnadsförhållanden påverkar varandra liksom individernas hälsa,
  sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI