Studier kring utvecklingen och funktionen hos immunceller – Jakob Michaëlsson grupp

Forskargruppens mål är att förstå hur lymfocyter i det medfödda immunförsvaret utvecklas och regleras under fosterutvecklingen och i vuxna människor, både i hälsa och i sjukdom.

Om vår forskning

Genom att förstå hur immunceller utvecklas och fungerar i de olika stadierna av vårt liv och i olika sjukdomstillstånd, hoppas vi bidra till det som är slutmålet med vår forskning – att använda immunsystemets celler för nya terapier i infektionssjukdomar, cancer och i transplantation.

Vi studerar framförallt hur så kallade Natural Killer (NK) celler och andra medfödda lymfocyter (ILCs) utvecklas och regleras i människans vävnader, samt hur de påverkas av olika sjukdomar, till exempel lungcancer och virusinfektioner.

Läs mer om forskningen i Jakob Michaëlssons grupp på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer