Myelodysplastiskt syndrom – Eva Hellström Lindbergs forskargrupp

Vår forskning syftar till att förbättra övergripande och symtomfri överlevnad vid MDS.

Eva Hellström Lindbergs forskargrupp

Om vår forskning

Vår forskning fokuserar på blodmaligniteten myelodysplastiskt syndrom (MDS). Vår grupp är en translationell forskargrupp som studerar genetiska, epigenetiska och cellulära orsaker till sjukdomsuppkomst, samt progress till akut leukemi. Vi studerar stamceller vid olika typer av MDS. Dessutom har vi ett speciellt intresse för mekanismer bakom erytroid benmärgssvikt.

Forskningsprogrammet fokuserar på den hemopoetiska stamcellsmaligniteten myelodysplastiska syndromen (MDS) och inkluderar genetiska, epigenetiska och cellulära studier. Syftet är att förstå mekanismer för sjukdomsprogression, leukemitransformation och erytroidsvikt.

Mer information om gruppens forskning finns på den engelska sidan

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Hematologi Immunologi inom det medicinska området Medicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci) Medicinsk genetik Myelodysplastiskt syndrom
EH
Innehållsgranskare:
Karin Vikström
2024-03-25