Att minska antibiotikaresistensen – Forskargrupp Pontus Nauclér

Missbruk av antibiotika påskyndar utvecklingen och spridningen av läkemedelsresistens. Vår grupps forskningsinriktning är riktad antibiotikabehandling av patienter med svåra infektioner för att förbättra klinisk påverkan och minska resistens.

Forskningsfokus

Missbruk av antibiotika påskyndar utvecklingen och spridningen av läkemedelsresistens. Vår grupps forskningsinriktning är riktad antibiotikabehandling av patienter med svåra infektioner för att förbättra klinisk påverkan och minska resistens.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Infektionsmedicin Mikrobiologi inom det medicinska området
PN
Innehållsgranskare:
2024-03-25