Bedömning och hantering av kemiska risker – Linda Schenks forskargrupp

Vår forskning handlar om hur vi identifierar, bedömer och hanterar kemiska risker.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Finansiering

Finansiärer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Postadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Box 210 / Nobes väg 13, Stockholm, 171777, Sweden

Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Dermatologi och venerologi Farmakologi och toxikologi Hudabsorption Luftförorening, inomhus Riskbedömning Riskhantering Yrkesmässig exponering Visa alla
Anna Persson
2024-03-25