Bedömning och hantering av kemiska risker – Linda Schenks forskargrupp

Vår forskning handlar om hur vi identifierar, bedömer och hanterar kemiska risker.

Vår forskning är tvärvetenskaplig och omfattar spannet från riskidentifiering till riskhantering av kemiska ämnen. Vi utför empiriska studier om exponeringar, hälsopåverkan och riskhanteringspraxis. Vi arbetar med kvalitativa och kvantitativa data insamlade från exempelvis arbetsplatser, register och riskbedömningsdokument samt utför experimentellt arbete in vitro. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av hälsoriskbedömningsmetodik. Vårt främsta fokus ligger på att förebygga skadliga hälsoeffekter från inhalations- och hudexponering, både i arbetsmiljöer och inomhusmiljöer generellt.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Finansiering

Finansiärer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Postadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Box 210 / Nobes väg 13, Stockholm, 171777, Sweden

Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Dermatologi och venerologi Farmakologi och toxikologi Hudabsorption Luftförorening, inomhus Riskbedömning Riskhantering Yrkesmässig exponering Visa alla
Anna Persson
2024-07-02