Kärlkirurgi – Ulf Hedin forskargrupp

Kärlsjukdom är den viktigaste orsaken till död och invaliditet i västvärlden. En framtida utveckling av effektiva preventiva läkemedel, förutsätter detaljerad förståelse för vitala cellulära och molekylära processer i kärlväggen, både i sjukdomsutveckling och i samband med kirurgisk intervention. Vår forskning är fokuserad på mekanismer vid uppkomst av perifer kärlsjukdom och biologiska processer i kärlväggen vid kärlkirurgiska ingrepp för benartär sjukdom, stroke och aneurysm.

Kalender Kärlkirurgi

Nyheter Kärlkirurgi

Vår forskning

Gruppen leds av Professor Ulf Hedin och tillhör Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, samt är den huvudsakliga forskargruppen vid Kärlkirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Etablerade samarbeten finns med samtliga kardiovaskulära forskargrupper vid CMM, klinisk fysiologi, kardiologi, neurologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, och klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt i BioClinicum, CMB, MBB och SciLifeLab vid Karolinska Institutet. Vidare samarbetar gruppen med forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, samt med olika forskargrupper både i Sverige och i Norge, Tyskland, Nederländerna, England, USA, Kanada.

Adress

Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet

BioClinicum J8:20
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Forskargruppsledare Professor Ulf Hedin

Profile image

Ulf Hedin

Professor/Överläkare

Forskningsområden

Kärlsjukdom är den viktigaste orsaken till död och invaliditet i västvärlden. Framtida utveckling av effektiva förebyggande läkemedel förutsätter detaljerad förståelse för vitala cellulära och molekylära processer i kärlväggen, både i sjukdomsutveckling och i samband med kirurgisk intervention. Vår grupp har byggt en forskningsplattform som inbegriper en tät samverkan mellan avancerad cell- och molekylärbiologi, djurmodeller, och patientnära studier. Forskningen syftar till att kartlägga centrala processer vid perifer kärlsjukdom som tromboembolism vid karotisstenos och stroke, utveckling av aortaaneurysm, reparationsprocesser och inflammation i kärlvägg i samband med kirurgisk kärlrekonstruktion och kateterburen intervention. Gruppen innefattar även translationell forskning inom traumatologi.

Forskargruppen utgörs av olika team/undergrupper som driver specifika forskningsprojekt.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Histo-Core

Histo-core core facility Bioclinicum
Histo-core core facility

Dehydration Service

We can dehydrate any type of tissue in regular or mega cassettes. The dehydration program can be adjusted to match different tissues type and size. 

Equipment Milestone Logos (2019)

Embedding Stations

After the dehydration we have two embedding stations for self-service.

Equipment Kunz WD-4 (2018)

New equipment

We can scan any slide in the new Slide-scanner

Software is free

Olympus VS200 (2021)

Price dehydration

Dehydration: 15 SEK per paraffin block

Embedding: Free self-service. 400 SEK/hour if the Histo-core staff takes care of it.

If you do not have your own cassettes and pad’s you can buy them from us.

Price Slide-scanning (2021): Brightfield 40kr/slide, Fluorescence 60kr/slide

Equipment Rental

  • Microtome 50 SEK/hour - Equipment Microm HM360 

  • Pressure- boiler 20 SEK/run, Equipment BIOCARE Decloaking Chamber Nx Gen

Users of our Dehydration service have priority and can use the microtome for free.

Training

Training is required for all first-time users at the cost of 400 SEK/hour and is limited to instructions on how to operate the equipment and software. Training does not include supervision in assay setup, assay preparation or staining. The fee includes the costs related to the first run. To schedule training contact us directly!

Booking and further information

Contact Mariette Lengquist mariette.lengquist@ki.se for booking, further information and introductions.

Profile image

Mariette Lengquist

Lab Manager and BMA in Histopathology

Documents

STAR

Stockholm Aneurysm Research Group, STAR

Forskningsområde

Det övergripande syftet med nätverket är att förbättra vår kunskap om patogenes, etiologi av sjukdomen, och förbättra våra diagnostiska färdigheter genom att identifiera patienter med hög risk för sjukdomsutvecklingen och för bristning, så kallad ruptur. Obehandlad aneurysmruptur kan ha en dödlig utgång. Vi utvecklar också individualiserade terapeutiska alternativ genom att identifiera patientens specifika risk för ruptur eller behov av behandling.

Nätverket samarbetar med translationella projekt (se figur) där fynd från aortaväggens biopsier korreleras med kliniska fynd och skiktröntgen.

Gruppen har ett särskilt intresse av ruptur och tillväxt av aneurysm och genusaspekter. Registerbaserade projekt utförs också inom ramen för detta nätverk.

Forskarna i nätverket verkar på olika platser, universitet och institutioner. Den huvudsakliga basen av nätverket ligger vid CMM, Karolinska Institutet.

STAR organization
STAR organisation

Gruppledare/seniora forskare/handledare

Christian Gasser, Professor, KTH

E-post: gasser@kth.se

Profile image

Per Eriksson

Professor
+46852481563
Profile image

Rebecka Hultgren

Adjungerad Professor
Profile image

Lars Maegdefessel

Senior Forskare
Profile image

Joy Roy

Anknuten till Forskning

Docenter, Postdocs

Alireza Daryapeyma

Anknuten till Forskning

Anneli Linné

Anknuten till Forskning
Profile image

Olga Nilsson

Anknuten till Forskning
Profile image

Antti Siika

Postdoktor
Profile image

Christian Smedberg

Anknuten till Forskning
Profile image

Johnny Steuer

Anknuten till Forskning

Mareia Talvitie

Anknuten till Forskning
Profile image

Christina Villard

Anknuten till Forskning

Doktorander