Epidemiologi: Kost, miljögifter och hälsa – Agneta Åkesson forskargrupp

Vi bedriver epidemiologisk forskning med syfte att öka kunskapen om sjukdomsetiologi och prevention inom ett brett spektrum av folkhälsorelaterade utfall. Stort fokus ligger på kopplingen mellan kost, livsstil och hälsa, inklusive aspekter av hållbarhet och konsekvenser av miljögiftsexponering i mat och dricksvatten. Vi använder omfattande kohort-, biomarkör-, omics- och hälsoregisterdata och utför mendelska randomiseringsstudier.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Yuan, Shuai
  • Wolk, Alicja
  • Ibsen, Daniel
  • Nannsen, Anne
  • Kaluza, Joanna

Besöksadress

Karolinska Institute, Institute of Environmental Medicine, Nobels väg 13, Stockholm, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine, Box 210, Stockholm, 17177, Sweden

Nyckelord:
Arbetsmedicin och miljömedicin Biomarkörer Dricksvatten Epidemiologi Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Kost, mat och näring Miljömedicin Näringslära Näringsvetenskap Visa alla
Anna Persson
2024-03-25