Organisation och funktion av posturala neuronala nätverk vid god hälsa och vid sjukdom – Tatiana Deliaginas grupp

Det övergripande målet med vår forskning är att förstå organisationen och funktionen hos de neurala mekanismerna som är ansvariga för kroppsställningskontroll, samt förändringar i deras funktion som ligger till grund för funktionsnedsättning och återhämtning av kroppsställningsfunktioner.

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer